Η εταιρεία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ έχοντας πολυετή παρουσία στο χώρο, προμηθεύει με Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά…

Η εταιρεία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες στους συνεχώς αναπτυσσόμενους κλάδους της …

Επίσης η εταιρία διαθέτει ειδικό τμήμα για την κατ’ οίκον νοσηλεία, παρέχοντας εξοπλισμό σε ασθενείς που χρήζουν θεραπεία στο σπίτι όπως…

Η εταιρεία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου εργαστηρίου σε αναλώσιμα, όργανα μετρήσεων & ελέγχου καθώς και επιστημονικού εξοπλισμoύ στους τομείς :…

Η εταιρεία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ καλύπτει τις ανάγκες στο ευρύτερο τομέα της Βιομηχανικής Φίλτρανσης για …